PortalBankowy.pl

portal finansowo-biznesowy

Czym właściwie jest niezależność finansowa?

Czym właściwie jest niezależność finansowa?

Niezależność finansowa jest pojęciem błędnie rozumianym przez społeczeństwo. Zazwyczaj osobę niezależną finansową rozumiemy jako konsumenta, który dzięki otrzymywaniu stałego i regularnego wynagrodzenia z tytułu pracy lub alimentów, ma możliwość utrzymania podstawowego poziomu życia bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.
W ekonomii niezależność finansową definiuje się jako możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu życia przy utracie głównego źródła dochodu, czyli wynagrodzenia.
Sposobami osiągnięcia niezależności finansowej jest otrzymywanie regularnych wpływów na nasz rachunek bankowy z tytułu wynajmu mieszkania lub dywidendy z tytułu posiadania udziałów w danej firmie, akcji, praw autorskich. Istnieje również możliwość osiągnięcia całkowitej niezależności finansowej z odsetek ze złożonego kapitału na konto oszczędnościowe.
Posiadane aktywa finansowe stanowią stabilne zabezpieczenie finansowe, na okres co najmniej powyżej 3 miesięcy. W tym momencie możemy powrócić do spokojnego poszukiwania nowej pracy lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji w celu odnalezienia się na rynku pracy.
Osiągnięcie całkowitej niezależności finansowej jest długotrwałym procesem, pełnym wyrzeczeń oraz odpowiedniego inwestowania zgromadzonego kapitału finansowego. Posiadanie niezależności finansowej jest bardzo rzadko spotykane w dzisiejszych czasach. Jednak nie istnieją rzeczy niemożliwe, a całkowitą niezależność finansową potrafią osiągnąć osoby, które nawet nie ukończyły 30 roku życia.

4/5 - (1 vote)
Redakcja

Dodaj komentarz